Stoelmassage in uw bedrijf

Het is een ‘win-win’ situatie want uw collega blijft gezond en fit en u kunt de kosten als bedrijfskosten opvoeren mits u voldoet aan de volgende voorwaarden.

Stoelmassage is voor veel bedrijven interresant omdat:

- Stoelmassage kan over de kleding heen worden gegeven.
- Zittende houding in de massagestoel wat zeer comfortabel is.
- Een korte stoelmassage maakt het financieel voordeliger.
- Er wordt gewerkt zonder massageolie.
- Stoelmassage is een zeer effectieve manier om ziekteverzuim
  door werkstress te voorkomen.

De werkkostenregelingIn de nieuwe werkkostenregeling van de Belastingdienst mag u als werkgever uw personeel tot een maximum van 1,2% van de totale loonsom onbelast laten profiteren van vergoedingen en verstrekkingen. Het is ook niet langer noodzakelijk om deze vergoedingen per werknemer bij te houden, dan kan bedrijfsbreed.
Een stoelmassage wordt in de werkkostenregeling gezien als ARBO-voorziening. ARBO-voorzieningen behoren binnen de werkkostenregeling tot de ‘nihilwaardering’ en gaan niet ten koste van het forfait van 1,2%. Stoelmassages kunnen op grond hiervan onbeperkt worden verstrekt en zijn aftrekbaar van de loonbelasting. Tevens kan de in rekening gebrachte BTW over de stoelmassage in mindering worden gebracht op de omzetbelasting.

Wat bied ik u meer!Daar ik gediplomeerd sportmasseur ben kan ik u en uw personeel behalve de stoelmassage van 20 minuten ook voor de zelfde tijd een massage van nek, schouders en rug aanbieden. Deze massage is op een mobiele massage tafel. Wel is het belangrijk dat er een aparte ruimte voor deze massage beschikbaar moet zijn daar men zich in dit geval wel van de bovenkleding moet ontdoen. Dus een ruimere keuze voor het zelfde geld.

Bedrijfskosten

De overheid stimuleert werkgevers om gezonde arbeidsomstandigheden te creëren voor hun medewerkers. Stoelmassage wordt dan ook erkend als ARBO-voorziening. Fiscaal gezien behoren stoelmassages, net als bijvoorbeeld de veiligheidsbril of de medische keuring, tot de nihilwaardering. Als bedrijf kunt u dus onbelast en onbeperkt massages aanbieden en deze opvoeren als bedrijfskosten. De berekende BTW kan in mindering worden gebracht op de omzetbelasting.

Voorwaarden Belastingdienst

Stoelmassage is onder de volgende voorwaarden een vrije ARBO-verstrekking:

  1. Werkgever heeft een ARBO-plan.
  2. De stoelmassage maakt in redelijkheid deel uit van dat ARBO-plan.
  3. De stoelmassage vindt tijdens werktijd plaats.
  4. De werknemer is geen eigen bijdrage verschuldigd.
  5. Er is geen sprake van een aanmerkelijke privébesparing voor de werknemer.

Indien niet wordt voldaan aan deze voorwaarden kunnen de stoelmassages nog steeds onbelast worden verstrekt, maar gaan ze wel ten koste van de 1,2% ruimte in de werkkostenregeling.